Alfabetiseringscursus van Alfa A tot NT2 A0: 18 maanden, 66 weken, 400 contacturen, 2 x 3 uur per week les

Algemeen
Deze cursus bereidt cursisten voor op alfabetisering tot het startniveau van de Inburgeringscursus. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aangeboden: Nederlands lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met NT2 A0 niveau.

De cursus is bedoeld voor mensen die niet functioneel hebben leren lezen en schrijven in hun eigen taal en het Latijnse alfabet. Ook personen die in hun eigen land wel gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal, maar het Latijnse alfabet niet kennen, kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A0 niveau en is voldoende getraind om de Inburgeringscursus op A2 niveau te kunnen volgen.

Cursusinhoud en lesmateriaal
Na aanmelding bij het NCB wordt eerst met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Vervolgens worden met een erkende Alfabetiseringstoets het taalniveau en de leerbaarheid van de cursist in beeld gebracht. Op basis van het intakegesprek en de Alfabetiseringstoets wordt een cursusadvies opgesteld dat met de cursist wordt besproken. Vervolgens tekent de cursist een overeenkomst met het NCB waarin de voorwaarden voor de cursus uiteen worden gezet.

De lessen worden gegeven door bevoegde NT2 docenten die ruime ervaring hebben met alfabetiseringslessen.

De cursus voor mensen die het Alfa 0 startniveau hebben bestaat uit 3 fasen: Alfa A, Alfa B en Alfa C. Elke fase duurt gemiddeld 20 weken en wordt afgesloten met een toets. Cursisten die de toets succesvol afleggen gaan het volgende niveau volgen.

Fase Alfa A: In deze fase wordt met de methode 7/43 de basis gelegd voor de alfabetisering. Na gemiddeld 20 weken wordt de Toets Alfabetisering afgelegd; als die succesvol is, wordt gestart met Fase B.

Fase Alfa B: In deze fase wordt met de methode 7/43, de methode Melkweg en Spreektaal verder gewerkt aan de alfabetisering. Na gemiddeld 20 weken wordt de Toets Alfabetisering afgelegd; als die succesvol is, wordt gestart met Fase C.

Fase Alfa C: In deze fase wordt met de methode 7/43, de methode Melkweg en Spreektaal verder gewerkt aan de alfabetisering. Na gemiddeld 20 weken wordt de TIWI toets afgenomen; als die wordt gehaald kan de cursist instromen in het startprogramma inburgering.

Gedurende de cursus worden de cursisten per fase 2 x getoetst om hun vorderingen te meten.

Elke cursist krijgt van het NCB een inlogcode voor de NCB e-learningmethode Alfabetiseringsoefeningen 7/43, complete boeken 7/43, Melkweg en Spreektaal. Tevens krijgt elke cursist een cursus omgaan met de computer. Cursisten kunnen naast het leren in de klas ook thuis achter hun computer onbeperkt oefenen. Tenslotte krijgt elke cursist van het NCB een NT2 Beeldwoordenboek. De cursisten mogen al deze boeken houden.

Cursisten krijgen met deze methode voldoende mogelijkheden om lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands op A0 niveau goed te leren. Deze cursus geeft een uitstekende aansluiting op de NCB Inburgeringscursus A2.

Vooropleiding en taalniveau
Deze cursus is geschikt voor mensen met een laag tot gemiddeld leervermogen, die geen opleiding hebben gevolgd of een opleiding hebben gevolgd die niet in het Latijnse schrift is. 

Cursusduur en contacturen

 • De cursisten krijgen gedurende 18 maanden, 2 keer per week 3 uur les.
 • Totale contacturen zijn: 400 uren.
 • De cursisten dienen daarnaast minimaal 6 uur per week thuis verder te studeren.

Groepsgrootte en leslocaties

 • Groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 personen.
 • Alle leslocaties van het NCB zijn voorzien van computers, whiteboard, audiovisuele apparatuur. NCB heeft momenteel diverse leslocaties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Tilburg. Voor meer informatie bel naar het NCB: 030-2394959

Kosten

 • Cursisten kunnen een cursus met of zonder Diplomagarantie kiezen.
 • NCB Alfabetiseringscursus: inclusief 400 uren les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nederlands, Alfabetiseringsmethode 7/43, Melkweg en Spreektaal, beeldwoordenboek. Prijs: € 5.955,-- of in termijnen betalen 18 x € 367,--
 • DUO lening: U kunt voor deze cursus bij het NCB in aanmerking komen voor de lening via DUO. Het NCB kan u helpen om deze lening aan te vragen. Voor meer informatie over de DUO lening en berekening hoeveel lening u kunt krijgen klik hier. http://www.inburgeren.nl/apps/rekenhulp/lenen/lenen.asp

          Op alle cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van het NCB van toepassing.

 

Choose your language

ncb language

Informatie

Voor meer informatie, aanmelding voor een gratis proefles of om u in te schrijven:

Bellen met 088 877 00 00

Mailen met info@ncbnet.nl

Het aanmeldingsformulier invullen.

twitter ncb facebook ncb linkedin ncb  logo crkbo 2 blik keurmerk

blikopwerk ster

NCB Diplomagarantie!

 • Diploma inburgering
 • Diploma staatsexamen I en II
 • Les in kleine groepen
 • Geen wachttijd
 • Les van een ervaren docent
 • 24 uur per dag online kunnen oefenen
 • Lesboeken
 • Woordenboek Nederlands
 • Leen laptop
 • Duo lening aanvragen
 • Maandelijkse termijnen betalen
 • Examentraining
 • Examengeld

Terug naar

logo ncb