banner-diplomagarantie2

Informatie

Voor meer informatie, aanmelding voor een gratis proefles of om u in te schrijven:

Bellen met 088 877 00 00

Mailen met info@ncbnet.nl

aanmelden ncb

twitter ncb  facebook ncb linkedin ncb  logo crkbo 2  blik keurmerk

Nieuwe regels voor Inburgering- of Staatsexamen NT2 vanaf 1-1-2015

U kunt op 2 manieren inburgeren:

 • Inburgeringsexamen
 • Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2)

Brief DUO over Inburgeringsplicht

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. Het is belangrijk of u vóór of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden. In de brief staat dat u 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn).

Nieuwe regels voor inburgeren met inburgeringsexamen

 • Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u 5 examens doen voor het inburgeringsexamen. U moet voor alle 5 examens slagen.
 • Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig, dan moet u voor 6 examens slagen. U doet dan ook het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Vóór 2015 (zie cursussen)

Vanaf 2015 (zie cursussen)

Lezen

   Lezen

Luisteren

   Luisteren

Schrijven

   Schrijven

Spreken

   Spreken

Kennis Nederlandse Samenleving

   Kennis Nederlandse Maatschappij

 

   Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Nieuwe regels voor Inburgeren met Staatsexamen NT2

 • Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Als u slaagt, krijgt u het NT2-diploma. U bent dan ingeburgerd.
 • Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet u naast het Staatsexamen NT2 nog 2 examens. Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt u voor de 3 examens, dan krijgt u het NT2-diploma en u bent ingeburgerd.

Vóór 2015 (zie cursussen)

Vanaf 2015 (zie cursussen)

NT2

NT2

 

Kennis Nederlandse Maatschappij

 

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Choose your language

ncb language

blikopwerk ster

NCB Diplomagarantie!

 • Diploma inburgering
 • Diploma staatsexamen I en II
 • Les in kleine groepen
 • Geen wachttijd
 • Les van een ervaren docent
 • 24 uur per dag online kunnen oefenen
 • Lesboeken
 • Woordenboek Nederlands
 • Leen laptop
 • Duo lening aanvragen
 • Maandelijkse termijnen betalen
 • Examentraining
 • Examengeld

Terug naar

logo ncb