• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

ONA cursus - 64 uur

Duur: 33 uur fysieke les + 6 uur begeleiding
Instroom: Niet flexibel – neem contact op voor startdatum in een groep
Waar: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda
Niveau: A2 / B1 / B2
Kosten: € 987,35


Aanmelden

De cursus ONA 64 uur is voor cursisten die het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt willen afronden zonder het mondeling examen te doen. Tijdens deze cursus wordt het portfolio ingevuld en aan het eind digitaal ingeleverd via Mijn Inburgering (DUO). Tijdens de cursus leert de cursist alles over de Nederlandse arbeidsmarkt door middel van klassikale en individuele opdrachten. De cursist moet in het bezit zijn van een geldige DigiD-inlog met app of sms-controle, anders kan het portfolio niet worden ingeleverd.

Belangrijk: van de 64 uur moet de cursist zelf minimaal 25 uur besteden aan (vrijwilligers)werk of werkgerelateerde activiteiten. De resterende uren worden ingevuld door de cursus en het huiswerk van NCB. 

Waarom ONA 64 uur bij NCB?                                                             

 • Je krijgt les van een ervaren ONA-gecertificeerde docent
 • Je krijgt het boek en de e-learning Nieuwe Start! – Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
 • Je levert een door de docent goedgekeurd portfolio in 
 • Je urenregistratie wordt geregeld door NCB
 • Je leert alles over werk zoeken, werkcultuur en opleidingen in Nederland, zodat je bent voorbereid op een opleiding, stage of baan
   
 • Meld je aan voor onze cursus ONA 64 uur!
 • Maak een afspraak voor een gratis intake
 • Je ontvangt een schriftelijke offerte met de duur en kosten
 • Daarna kun je snel starten

Meer informatie

Cursus ONA 64 uur

De cursus ONA 64 uur is voor cursisten die het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt willen afleggen via de 64 uur-route. In deze cursus krijgen de cursisten les over solliciteren, de arbeidsmarkt en werk zoeken in Nederland. Gedurende de cursus vullen de cursisten onder begeleiding van een docent hun digitale portfolio in. Aan het eind van de cursus wordt het portfolio verstuurd naar DUO via Mijn Inburgering. NCB zorgt voor een correcte urenregistratie richting DUO. 

Let op: De cursist moet minimaal 25 van de 64 uur aan praktijkuren besteden. De cursist dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij minimaal 25 uur besteedt aan vrijwilligerswerk, betaald werk of activiteiten. NCB mag inclusief huiswerk maximaal 39 uren schrijven voor de cursus, de praktijkuren vallen buiten de cursus. 

Let op: De cursist heeft voor deze cursus een geldige DigiD-code nodig met sms-controle of toegang via de DigiD-app. Dit moet voor aanvang van de cursus in orde zijn.

De cursus ONA 64 uur is geschikt voor alle inburgeringsplichtige cursisten vanaf A2-niveau. De cursus ONA 64-uur wordt verzorgd door een ervaren NT2-docent met een ONA-certificaat. 

 

Cursusinhoud en lesmateriaal

Na aanmelding bij het NCB wordt er met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Na afloop van het intakegesprek wordt de offerte voor de cursus ONA 64 uur besproken. 

Wat krijgt de cursist bij aanvang van de cursus:

 • Inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nieuwe Start! Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) 
 • Boek Nieuwe Start! Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De cursisten mogen na afloop van de cursus dit boek houden. De cursist heeft aan het eind van de cursus een volledig portfolio ingevuld en verstuurd, onder begeleiding van een ervaren ONA-docent.  

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor zowel hoog- als midden- als laagopgeleide mensen met minimaal A2-niveau. 

Cursusduur en contacturen

In totaal krijgt de cursist 11 dagdelen les (33 contacturen). Deze lessen zijn 1 tot 2x per week. Daarnaast wordt de cursist geacht huiswerk te maken, hiervoor mag het NCB maximaal 6 uur schrijven. 

De cursus ONA 64 uur geeft de cursist 39 van de 64 uren voor ONA, dit is het wettelijke toegestane maximum. De cursist moet er zelf voor zorgen dat hij/zij minimaal 25 uur praktijkuren maakt dmv vrijwilligerswerk, betaald werk of activiteiten. 

Groepsgrootte en leslocaties

Groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 15 personen.
Alle leslocaties van het NCB zijn voorzien van computers, whiteboards en audiovisuele apparatuur. NCB heeft momenteel diverse leslocaties in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Breda.
Voor meer informatie bel naar het NCB: 088-877 00 00 of mail naar info@ncbnet.nl. Voor aanmelding vul het Aanmeldingsformulier in.

Kosten

NCB Cursus ONA 64 uur: €987,35(totaalprijs)

De cursist betaalt ook voor de volgende boeken en examenkosten

 • NCB Nieuwe Start! ONA
 • Inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nieuwe Start! ONA
 • Kosten van het insturen van het portfolio worden door de cursist zelf betaald
 • Intake en studieadvies zijn gratis

DUO-lening: U kunt voor deze cursus bij het NCB een DUO-lening gebruiken. Het NCB kan u helpen om deze lening aan te vragen. Voor meer informatie over de DUO-lening en de berekening hoeveel lening u kunt krijgen klik hier.

Op alle cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van het NCB van toepassing.


Aanmelden