• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Re-integratie algemeen

Het NCB heeft 40 jaar ervaring in het begeleiden van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Deze ruime ervaring met de combinatie taal en voorbereiding op werk combineren wij met onze unieke doelgerichte aanpak. Onze coaching stijl is die vanuit behavioristisch perspectief, gericht op gedrag, actie en het bewerkstelligen van praktische veranderingen. Barrières die tussen de cliënt en de arbeidsmarkt liggen worden tijdens trajecten verkend, benoemd en opgelost. Coaching is bij ons altijd 1 op 1 in een gespreksruimte. Omdat het NCB een 1 op 1 aanpak verkiest, maakt actiegerichte coaching altijd het grootste deel uit van onze re-integratietrajecten. Trainingen en indien nodig cursussen Nederlands worden bij praktische zaken ingezet en worden gegeven door ervaren trainers en gecertificeerde docenten. Wij hebben de afgelopen jaren 400 re-integratietrajecten (cliënten met psychische en/of fysieke problemen) uitgevoerd voor gemeenten, UWV’s en het bedrijfsleven.
 

Aanmelden?

Bij ons is flexibele instroom mogelijk. Indien u (vragen heeft voordat u) iemand wilt aanmelden, dan kunt u dat doen via: reintegratie@ncbnet.nl / telefonisch: 088 877 00 30