• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Naar Werk

Mensen weer aan het werk helpen is maatwerk. Het NCB kiest altijd voor een individuele aanpak om de kortste weg terug naar het werk te vinden. Bij het traject “naar werk” is het doel instroom op de reguliere arbeidsmarkt binnen een functie die mogelijk is met de vastgestelde mogelijkheden en beperkingen.

NCB helpt hierbij door barrières die tussen de cliënt en de arbeidsmarkt liggen te verkennen, benoemen en op te lossen. Dit doen wij door middel van 1 op 1 coaching in een hiervoor ingerichte gespreksruimte. Onze coachingsstijl is die vanuit behavioristisch perspectief, gericht op gedrag, actie en het bewerkstelligen van praktische veranderingen. Omdat het NCB een 1 op 1 aanpak verkiest, maakt actiegerichte coaching altijd het grootste deel uit van onze re-integratietrajecten. Trainingen en cursussen Nederlands worden bij praktische zaken ingezet en worden gegeven door ervaren trainers en gecertificeerde docenten. De werkzame coaches bij het NCB hebben ruime ervaring en zijn er voor de cliënt. Het NCB zelf heeft 40 jaar ervaring met re-integratietrajecten en beschikt derhalve over een goed netwerk en de noodzakelijke kennis.  
 

Traject naar werk voor anderstaligen en de allochtone doelgroep

Het NCB onderscheidt zich door haar specifieke ervaring met re-integratietrajecten voor cliënten met een allochtone achtergrond. Het NCB biedt als enige de mogelijkheid om taaltrainingen te volgen gericht op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep. NCB geeft lessen in Nederlandse taal, Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt en sollicitatietraining. Het NCB voert vanuit 9 vestigingen in het land haar re-integratietrajecten uit. Onze coaches hebben ruime kennis en ervaring met cliënten van een andere culturele achtergrond en zijn goed bekend met de culturele verschillen.

Door deze aanpak, kennis en ervaring sluit onze dienstverlening goed aan op diverse doelgroepen. Het NCB beschikt hiernaast over vertalers die kunnen vertalen vanuit het Turks, Arabisch, Servisch, Spaans, Frans, Engels en Duits. Wij beschikken over ruime kennis van de sociale kaart en kunnen hierdoor de nodige hulp inschakelen of cliënten helpen hier hun weg in te vinden. Het NCB wordt door het UWV erkend als partnerorganisatie voor trajecten “naar werk”.

Bij ons is flexibele instroom mogelijk. Indien u (vragen heeft voordat u) iemand wilt aanmelden, dan kunt u dat doen via: uwv@ncbnet.nl / telefonisch: 088 877 00 00