• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een cursus bij het NCB?

Groepslessen inburgering en staatsexamen kosten €14,25 per uur, alfabetiseringslessen kosten €14,75 per uur. Voor ONA geldt een apart tarief. U betaalt daarnaast het lesmateriaal. Tijdens de intake wordt het juiste traject voor een cursist bepaald. Na de intake volgt een offerte met een totaalbedrag.

Zijn er verkorte cursussen?

Wij bieden langere en kortere cursussen aan. Tijdens de intake wordt er getoetst of iemand een snelle, gemiddelde of langzamere leerder is. Ook wordt er getoetst of iemand een beginner is (A0-niveau) of al meer Nederlands kent. De snellere leerders en cursisten die al meer Nederlands beheersen, krijgen een korter traject aangeboden en worden in snellere groepen geplaatst. Een cursist mag altijd sneller gaan dan het geplande traject aangeeft, mits hij of zij goed huiswerk maakt en trouw naar de lessen komt.

Hoeveel lessen zijn er per week?

Onze cursussen alfabetisering zijn 2 of 3x per week, eventueel aangevuld met online uren. De cursussen inburgering zijn 2 of 3x per week. Online lessen zijn 2x per week. De cursussen staatsexamen zijn altijd 2x per week. Een gewone les duurt drie uur, een online les twee uur.

Kan ik betalen met mijn DUO-lening?

Ja. NCB Opleidingen is in het bezit van het Keurmerk Inburgeren en heeft vier sterren gekregen van Blik op Werk. U kunt dus gebruikmaken van een DUO-lening voor onze cursussen. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl. NCB kan u helpen met het aanvragen van een DUO-lening.

Beschikt het NCB over het Blik Op Werk keurmerk?

Ja. Wij voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen van Blik op Werk. Zo hebben al onze docenten een NT2-certificaat en zijn onze lessen goed beoordeeld door de inspecteurs van Blik op Werk.

Krijg ik een laptop van NCB?

Alle cursisten kunnen bij ons een laptop lenen om te gebruiken voor de cursus. Ze betalen daarvoor €50 borg. Aan het einde van hun cursus dienen ze de laptop in goede staat in te leveren. Zij krijgen vervolgens hun borg terug. Wij mogen geen laptops cadeau geven aan cursisten of daar de DUO-lening voor gebruiken.

Welke boeken gebruiken jullie voor de cursus?

NCB gebruikt de methode Nieuwe Start! Alfabetisering voor de alfabetisering en Nieuwe Start! Nederlands voor de inburgering en lessen staatsexamen. Deze methodes combineren een lesboek voor in de klas met e-learning. Deze methodes worden door NCB zelf uitgegeven. U kunt meer informatie over de lesmethodes zien op de website van NCB Uitgeverij.

Kan ik tussentijds stoppen met een cursus?

Cursisten kunnen stoppen met een inburgeringscursus als zij dat willen. Volgens de regels van Blik op Werk mogen wij geen opzegtermijn hanteren. 

Welke examens moet ik doen?

Voor de inburgering onder de oude wet van 2013 moet u in totaal zes examens doen: vier taalexamens op A2-niveau (Luisteren, Lezen, Spreken en Schrijven), KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) en ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). Bij NCB wordt u op alle examens grondig voorbereid.

Bent u ingedeeld in de nieuwe wet 2021? Dan bepaalt de gemeente welke route u moet doen (Z-route, B1-route of Onderwijsroute). U ontvangt een Persoonlijk Inburgeringsplan. Zodra u dit heeft ontvangen, kunt u bij NCB terecht voor een passende cursus.

Tellen mijn lesuren mee als ik verlenging of ontheffing moet aanvragen bij DUO?

Ja, uw lesuren bij NCB tellen mee. NCB heeft namelijk het Keurmerk Inburgeren van Blik op Werk. Wij registreren alle lesuren.

Moet ik ONA volgen?

Nieuwkomers die vanaf 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden moeten verplicht ONA doen als onderdeel van hun inburgeringsexamen onder de oude wet 2013. Ook moet iedereen die een Nederlands paspoort wil aanvragen ONA hebben gedaan. DUO maakt een uitzondering voor werkenden in loondienst of ondernemers, u moet hier wel zelf vrijstelling voor aanvragen. U kunt dit ook doen via Mijn Inburgering, kijk op inburgeren.nl of u aan de voorwaarden voldoet. Tijdens de intake kan de medewerker van NCB u hier meer informatie over geven en u eventueel helpen met het aanvragen van de vrijstelling.

Valt u onder de nieuwe wet 2021? Dan hoeft u geen ONA te doen, maar wellicht de MAP en PVT. 

Kan ik alleen een cursus ONA volgen?

Ja, dat kan. Bij NCB kunt u een aparte ONA-cursus volgen om aan de 64 uur-regel van DUO te voldoen. U moet zelf wel minimaal 25 uur aan praktijkuren besteden in de vorm van vrijwilligerswerk, activiteiten of betaald werk in loondienst of als zzp’er.

Hoe gaat een intake?

Bij de intake vraagt de medewerker van NCB u om NAW-gegevens, informatie over uw opleiding/werk in land van herkomst en informatie wat betreft de inburgering. Daarnaast maakt u twee toetsen: een leerbaarheidstoets en een niveautoets. Ook wil de medewerker van NCB u een paar handelingen laten uitvoeren om te zien of u digitaal vaardig bent. U krijgt tijdens de intake genoeg ruimte om vragen te stellen over het NCB en onze lessen. Aan het eind van de intake krijgt u een offerte. De intake kan ook online plaatsvinden. Na een intake is het mogelijk om een proefles te volgen.

Kan ik ook online een intake doen?

Dat is mogelijk. Een online intake vindt plaats via Zoom. Voor een online intake kunt u ons bereiken via telefoon 088-8770000 of e-mail: info@ncbnet.nl.

Wordt mijn niveau bepaald voordat ik start met een cursus?

Uw niveau wordt bepaald aan de hand van twee intaketoetsen en een intakegesprek.

Wat is de diplomagarantie van NCB?

De diplomagarantie is een unieke service van NCB. Dit betekent dat NCB de examens van DUO betaalt. Wij stellen wel bepaalde voorwaarden aan cursisten die graag diplomagarantie willen. Zo moeten zij snelle leerders zijn, goed hun huiswerk maken en trouw naar de lessen komen.

De diplomagarantie is alleen geldig voor cursisten die onder de oude wet 2013 vallen.

Geven jullie ook online lessen?

Wij verzorgen ook online lessen. Wij gebruiken het programma Zoom voor onze online lessen. De regels van DUO omtrent online lessen en urenregistratie veranderen regelmatig, NCB houdt deze nauwlettend in de gaten. U kunt meer lezen over online lessen en de regels van DUO op www.inburgeren.nl.

Op dit moment (januari 2023) bieden wij geen online lessen aan.